Personvernerklæring for Reint AS

Personopplysninger er alle former for data og informasjon som kan knyttes til en enkeltperson. Opplysningene vi mottar om deg vil brukes for å ivareta våre forpliktelser, både til deg og myndighetene.

Reint AS skal behandle personopplysninger om deg kun for lovlige formål, og slette/ anonymisere opplysningene når behandlingsgrunnlaget er bortfalt. Vi skal sikre at opplysningene er tilfredsstillende beskyttet, og være åpen på hvordan vi behandler disse opplysningene.

Reint AS, ved daglig leder, er ansvarlig for bedriftens behandling av personopplysninger. Behandlingen innebærer bl.a. innhenting, lagring og utlevering av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder når Reint AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg.

Hva vi behandler:

Disse typene opplysninger blir innsamlet og lagret:

Person- og kontaktinformasjon:

 • For kunder: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.
 • For kontaktpersoner hos kunder/ leverandører: navn, telefonnummer, epost-adresse, arbeidsgiver og tittel.
 • For ansatte: navn, bilde, stillingstittel, kompetanse, utdannelse, kjønn, fødselsdato og -nummer, telefonnummer, lønns- og arbeidsinformasjon, medlemskap i fagforening, adresse og epost-adresse.

Betalingsinformasjon:

 • Betalingsinformasjon, faktura- og bankkontonummer.

Enhetsinformasjon:

 • IP/ MAC-adresse, informasjonskapsler eller lignende. Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike data via nettleseren din.

Vårt formål med behandling av personopplysninger:

Det viktigste formålet for å behandle dine personopplysninger er at Reint skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor deg som registrert, og å kvalitetssikre Reints prosesser og virksomhet.

 • Vi trenger opplysninger for å drive vår forretningsvirksomhet, bl.a. til salg, administrasjon og oppfølging av registrerte.
 • Vi må innfri våre forpliktelser i arbeids- og kundeforhold, f.eks. leveranser, utbetaling av lønn og nødvendig kommunikasjon.
 • Vi trenger opplysningene for å innfri lovbestemte krav, som f.eks. bokføringskrav.

Typisk vil være at rett person får avtalt vare/ tjeneste og vilkår, i tillegg kommer ev. klagebehandling. og forbedring av tjenestene. Forbedringer blir gjort bl.a. gjennom kunde- og ansattundersøkelser for å vurdere opplevelsen av oss som tjenesteleverandør og som arbeidsgiver.

Behandlingsgrunnlag:

Det er flere rettslige grunnlag som gir Reint rett til å behandle dine personopplysninger:

 • For å oppfylle en avtale med deg.
 • For å innfri en rettslig forpliktelse, f.eks. i henhold til bokføringsloven
 • Interesseavveining, f.eks. når Reint sin interesse i å behandle personopplysningene dine anses å veie tyngre enn din interesse i personvern. Du har rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på interesseavveining.
 • Samtykke. Du kan alltid trekke tilbake et ev. samtykke.

Mottakere av personopplysningene:

Vi utleverer personopplysninger til tredjepart der det er en lovfestet forpliktelse, eller for å oppfylle vår forpliktelse overfor deg som registrert. Databehandlere (annet organ/ person som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige) og offentlige myndigheter får nødvendige opplysninger i forbindelse med bl.a. regnskap, lønn, forsikring og bokføring.

Databehandleravtalene vi inngår skal sikre og regulere hvordan databehandleren skal behandle personopplysningene de mottar fra og behandler på vegne av oss.

Før vi kjøper IT- tjenester skal vi vurdere om leverandøren tilfredsstiller kravene til sikkerhet som Personopplysningsloven krever.

Vi opplyser om oss og våre tjenester på vår hjemmeside, levert av Markant Norge AS, i tillegg bruker vi sosiale medier. Nettleverandører har tilgang til brukernes IP- og MAC- adresser- som er personopplysninger. I tillegg brukes det informasjonskapsler. Disse brukes hovedsakelig for trafikkmåling og bruksmønstre, samt for optimalisering av innhold og brukeropplevelser. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson, men identifiserer informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne. Du kan selv velge å ikke akseptere informasjonskapsler i nettleseren din. For mer info om hvordan Markant behandler persondata, se https://markant.no/personvern. Reint bruker slike kanaler som informasjonskanal og benytter seg ikke av mulighetene informasjonskapslene gir.

Vår telefonleverandør bruker først og fremst personopplysninger om oss og våre medarbeidere til å kunne administrere kundeforholdet og levere sine tjenester. De kan dele opplysninger med sin eier (Telenor) eller tredjeparter som f.eks. databehandlere som utfører oppdrag på deres vegne, samarbeidspartnere og offentlige myndigheter. De behandler personopplysninger etter gjeldende lover og regler og passer på at ingen får innsyn i informasjon de ikke skal ha.

Oppbevaringsperiode for opplysningene:

Reint sine system skal bidra til at personopplysningene blir trygt oppbevart. Vi lagrer opplysningene så lenge det er nødvendig for formålet de ble samlet inn for, eller det er pålagt i lov. Vi har minst èn årlig gjennomgang for å slette opplysninger som ikke lenger tjener sitt formål.

Dine opplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenestebehov, og oppbevares slik at uvedkommende ikke har tilgang til dem; i låsbare skap eller på tilgangsstyrte PC-er.

Dine rettigheter som registrert:

Du har rett til å:

 • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg.
 • Be om retting av opplysninger som er uriktige.
 • Be om sletting av opplysninger.
 • Be om begrensning av behandling.
 • Protestere mot at opplysninger blir behandlet.
 • Be om utlevering av opplysninger til deg selv eller andre (dataportabilitet).
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling.
 • Klage til Datatilsynet på behandling av personopplysninger.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har anledning til å endre eller slette opplysninger vi er pliktige å oppbevare i henhold til lovkrav.

Henvendelser om Reint sin behandling av dine personopplysninger og dine rettigheter rettes til

Reint AS
Ohnstadvegen 25
5745 Aurland

E-post: post@reintas.no

Kontaktinformasjon